política de privadesa

Els participants accepten i donen el seu consentiment exprés per al tractament de les dades personals proporcionades per a la inscripció al concurs, a càrrec de la Fundació Mies van der Rohe, inscrita al c/ Provença 318, 08037 Barcelona; ADEYAKA ubicada a Rambla Catalunya 98, 08008 Barcelona; i USM, amb la finalitat de dur a terme totes les activitats necessàries per a la gestió del concurs. El lliurament de dades personals per a la inscripció en el concurs és obligatori per tal de formalitzar la inscripció i gestionar adequadament el concurs.

La participació en el concurs implicarà la publicació de les dades d’identificació de les persones guanyadores del premi a la pàgina web de la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM, així com a les xarxes socials d’aquestes entitats i mitjans de comunicació del sector.

La base legal per al tractament esmentat és el consentiment dels participants que entren a acceptar la política de privacitat en el procés de registre.

Els participants garanteixen que les Dades Personals facilitades a la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM per a la participació en el concurs són veraces i comunicaran qualsevol modificació de les mateixes.

Sempre que els participants consentin expressament l’emplenament del formulari d’inscripció al concurs, la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM podran utilitzar aquestes dades per mantenir el contacte amb els participants i informar-los sobre les seves activitats i serveis i / o productes, inclòs l’enviament de comunicacions promocionals per mitjans electrònics. 

El titular de les dades podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta comunicació dirigint-se a la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM. Les dades dels participants es conservaran indefinidament, amb la finalitat de mantenir l’historial de l’obra sotmesa al concurs, amb la identificació dels seus creadors.

Pel que fa al tractament de dades per mantenir el contacte entre les parts, les dades es conservaran fins que ens comuniqui el contrari.

Els participants podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit a: Fundació Mies van der Rohe, c/ Provença 318, 08037 Barcelona, juntament amb el seu DNI, o per correu electrònic a ADEYAKA BCN a competition@miesbcn.com

També es podrà contactar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si es considera que s’ha produït una infracció de la normativa en relació amb les seves dades personals.

 

 

 Actualitzat: 15 juny 2023

Amb l'experiència de:

Política de privadesa