bases

presentació

USM i ADEYAKA junt amb l’experiència de la Fundació Mies van der Rohe organitzen la tercera edició del concurs Pavilion Workplace amb l’objectiu de reflexionar sobre les oficines i els espais de treball.

El Pavelló de Barcelona, obra de Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich per l’Exposició Internacional de 1929, serà emprat com espai d’intervenció.

El concurs està dirigit a professionals i estudiants d’arquitectura, disseny o disseny interior i, en la present edició de 2023, residents a Dinamarca, Espanya, Itàlia i Portugal. El jurat atorgarà un primer premi i dos accèssits per cada categoria (professional i estudiant).

moduLAB  objectiu i espai

El Pavelló de Barcelona, obra emblemàtica del Moviment Modern, s’ha interpretat i analitzar de forma exhaustiva, a més d’haver estat un referent arquitectònic en la trajectòria de diverses generacions de professionals. És obra de Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich com a pavelló nacional alemany per a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

El concurs es serveix del Pavelló de Barcelona per crear un espai moduLAB on generar un marc de reflexió sobre les condicions actuals de les oficines i llocs on les persones realitzen la seva activitat professional, i explorar com poden arribar a ser en el futur.

Pavilion Workplace posarà a disposició un ampli ventall de peces de mobiliari modular USM per a espais de treball per tal de desenvolupar les propostes.

participants

Aquesta tercera edició del concurs està dirigit a professionals i estudiants d’arquitectura, disseny i disseny interior, d’Espanya, Itàlia, Portugal i Dinamarca – essent Copenhaguen la World Capital of Architecture 2023 interessats en reflexionar sobre els espais de treball i oficines. Es podrà participar en equip o de forma individual.

Queden exclosos de la participació qui tinguin vincles familiars o professionals directes amb qualsevol membre del jurat.

Podran optar al concurs aquelles persones participants d’edicions anteriors, a excepció de les que van resultar guanyadores o finalistes a qualsevol de les dues categories.

inscripció

Per poder participar s’ha de completar el formulari disponible a la plana web abans del 21 d’agost de 2023 a las 23:49 GMT, amb la següent informació sol·licitada:

  • Nom i cognom de la persona de contacte o representant de l’equip
  • Correu electrònic i telèfon
  • Categoria: estudiant o professional
  • Àmbit: arquitectura, disseny o disseny interior
  • País / Ciutat

La inscripció és gratuïta, només es pot fer de forma telemàtic i tan sols serà vàlida si es lliura la documentació requerida abans de la data límit indicada a les bases.

En completar la inscripció, com a participant, permet compartir la seva proposta per qualsevol mitjà i format per part de les empreses organitzadores i de la Fundació Mies van der Rohe.

lliurament

El projecte s’ha de presentar en un únic panell horitzontal, DIN A2 (1.700 x 1.200 px / 72 ppp / màx. 8 Mb) en format .jpg. 

El panell s’ha d’enviar per correu electrònic abans del 11 de setembre de 2023 a les 23:59 GMT  a la següent adreça de correu electrònic: competition@miesbcn.com

El panell haurà d’incloure tota la informació gràfica necessària per a l’adequada definició i interpretació de la proposta: plànols, fotomuntatges, esquemes, perspectives o qualsevol altra expressió gràfica que defineixi el projecte. El panell digital també ha d’incloure un breu text explicatiu del projecte. 

Per tal de garantir la imparcialitat del jurat i preservar l’anonimat, els projectes es presentaran amb una lema o eslògan representatiu que s’ubicarà a la part superior dreta del panell digital DIN A2. Per tant, el panell que es lliura no pot contenir cap referència a l’autoria del projecte i tan sols s’ha d’identificar amb el seu eslògan.

especificacions

Els projectes s’han de dur a terme dins de l’àmbit del pavelló (espais interiors i exteriors), sense alterar la seva arquitectura. És a dir, s’han de mantenir tots els elements originals, sense afegir cap element arquitectònic fix, com ara parets, cobertes, etc. També ressenyar que el pavelló ja compta amb totes les instal•lacions necessàries per a la seva comoditat.

Es poden consultar els catàlegs de mobiliari modular USM per conèixer els seus productes i emprar aquests per desenvolupar les propostes. Els recursos gràfics necessaris estan disponibles per la seva descarrega aquí. Es pot utilizar també, el configurador USM pitjant aquí

El projecte ha d’incloure, com a fonament principal, mobiliari i composicions de la USM. Altres mobles també es poden utilitzar sempre que ja hagi estat produït per un fabricant i existeixi un element VR. Es demanarà als guanyadors que enviïn els elements del mobiliari utilitzant els següents fitxers compatibles amb 3D per al projecte VR:.skp, .3ds, .dwg, .dwg, .obj, fbx, .3dm.

Quedaren excloses del concursos les propostes generades por intel·ligència artificial (AI). Participar en el concurso porta implícit la declaració de no haver utilitzat tecnologia AI para concebre i representar la proposta.

premis i categories

S’estableixen dues categories: professional i estudiant. Entre tots els panells rebuts el jurat seleccionarà sis propostes (tres per cada categoria), per atorgar entre aquestes dos primers premis (projectes guanyadors) i quatre mencions (projectes finalistes).

Cada primer premi consisteix en una peça modular de mobiliari USM valorada en 2.500 €. Si els projectes guanyadors han estat presentats por un equip de persones, tan sols es farà el lliurament d’una peça per equip (no una per cada membre). USM també estarà encantat de rebre a les persones o equips guanyadors a la seva seu central a Münsingen, Suïssa (no s’inclouen les despeses de viatge), projectada per l’arquitecte Fritz Haller al 1961.

A més, els 2 projectes guardonats es representaran amb tecnologia de Realitat Virtual (VR) i es projectaran en format vídeo durant la cerimònia de lliurament de premis. L’organització només assumirà les despeses de desplaçament i allotjament (1 nit) per als projectes amb primer premi (màxim dues persones per equip) per assistir a la cerimònia del 9 de novembre al Pavelló de Barcelona.

Els finalistes (projectes amb menció) rebran un obsequi de USM i un altre d’ADEYAKA. Tots els projectes participants es publicaran a la plana web del concurs un cop publicat el veredicte del jurat.

el jurat

El jurat estarà format per:
Daria de Seta, doctora arquitecta, Garcés-De Seta-Bonet arquitectes, i professora a la escola de disseny ELISAVA (Barcelona).
Javier Guardiola Pila, arquitecte, Ricardo Bofill-Taller de arquitectura (Barcelona)
Maria Juul Løhde, dissenyadora d’interiors, WINK-Spatial Experience (Copenhaguen)
I els representants de l’organització
Katrin Eckert, Directora creativa, USM U. Schaerer Söhne AG (Münsingen, Suïssa)
Eduardo Arjonilla Sánchez, arquitecte, ADEYAKA BCN
Secretaria:
Yolanda Ortega Sanz, arquitecta, gestió de projectes, Fundació Mies van der Rohe

El jurat avaluarà la qualitat arquitectònica de les solucions adoptades, l’elecció del mobiliari, la seva originalitat i la possibilitat d’adaptar les propostes als reptes del futur. La decisió del jurat es donarà a conèixer a la cerimònia de lliurament de premis el 9 de novembre de 2023 al Pavelló de Barcelona. Només el jurat podrà resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir sobre la concessió de premis. La decisió del jurat serà definitiva.

calendari

16 juny 2023 – Llançament del Concurs

21 agost 2023 a les 23:59 GMT – Darrer dia per la inscripció i consultes sobre els tràmits del concurs

Finals de setembre. Anunci dels projectes finalistes

11 setembre 2023 a les 23:59 GMT – Darrer dia per rebre les propostes

9 novembre 2023 – Cerimònia de lliurament de premis en el Pavelló de Barcelona

consultes i esclariments

Qualsevol consulta o esclariment sobre les normes o tràmits del concurs s’ha de realitzar abans del 8 de setembre de 2023 per correu electrònic a: competition@miesbcn.com

Abans de contactar, preguem la consulta de l’apartat de preguntes i respostes freqüents disponible a FAQ.

aceptació de les bases

La participació en aquest concurs està subjecta a l’acord de les bases.

política de privacitat

Els participants accepten i donen el seu consentiment exprés per al tractament de les dades personals proporcionades per a la inscripció al concurs, a càrrec de la Fundació Mies van der Rohe, inscrita al c/ Provença 318, 08037 Barcelona; ADEYAKA ubicada a Rambla Catalunya 98, 08008 Barcelona; i USM, amb la finalitat de dur a terme totes les activitats necessàries per a la gestió del concurs. El lliurament de dades personals per a la inscripció en el concurs és obligatori per tal de formalitzar la inscripció i gestionar adequadament el concurs.

La participació en el concurs implicarà la publicació de les dades d’identificació de les persones guanyadores del premi a la pàgina web de la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM, així com a les xarxes socials d’aquestes entitats i mitjans de comunicació del sector.

La base legal per al tractament esmentat és el consentiment dels participants que entren a acceptar la política de privacitat en el procés de registre.

Els participants garanteixen que les Dades Personals facilitades a la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM per a la participació en el concurs són veraces i comunicaran qualsevol modificació de les mateixes.

Sempre que els participants consentin expressament l’emplenament del formulari d’inscripció al concurs, la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM podran utilitzar aquestes dades per mantenir el contacte amb els participants i informar-los sobre les seves activitats i serveis i / o productes, inclòs l’enviament de comunicacions promocionals per mitjans electrònics.

 

El titular de les dades podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta comunicació dirigint-se a la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA i USM. Les dades dels participants es conservaran indefinidament, amb la finalitat de mantenir l’historial de l’obra sotmesa al concurs, amb la identificació dels seus creadors.

Pel que fa al tractament de dades per mantenir el contacte entre les parts, les dades es conservaran fins que ens comuniqui el contrari.

Els participants podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit a: Fundació Mies van der Rohe, c/ Provença 318, 08037 Barcelona, juntament amb el seu DNI, o per correu electrònic a  competition@miesbcn.com

 

També es podrà contactar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si es considera que s’ha produït una infracció de la normativa en relació amb les seves dades personals.

With the experience of:

Aquestes bases s’han actualitzat l’1 de juny de 2023

Amb l'experiència de:

Política de privadesa